9 مارس 2018

شکارچی دریا | کشتی بدون سرنشین ارتش نیروی دریایی آمریکا

“شکارچی دریا” شناور نظامی بدون سرنشین از نوع سه بدنه و متعلق به نیروی دریایی آمریکا است.