3 مارس 2018

مستند ساخت کشتی Queen Mary 2

کشتی “Queen Mary 2” یک کشتی از نوع اقیانوس پیما و متعلق به شرکت Carnival Corporation است. این کشتی دارای ۳۴۵ متر طول، ۴۵ متر عرض […]