• نرم افزار PropCad 2005
  • مقاله: آشنایی با انواع کشتی های تجاری
  • نرم افزار NavCad 2009
  • کتاب تئوری طراحی زیردریایی
  • کتاب تعادل کشتی برای اساتید و دانشجویان (ویرایش هفتم)
  • کتاب مرجع مهندسی دریایی (راهنمایی در طراحی، ساخت و عملیات کشتی)aparat_Image
Telegram_Image2

مقالات آموزشی


کتابخانه مجازی